• algemeen_01.png
  • algemeen_02.png

Het vertrouwen van ondernemers in de reiswereld blijft groot, zo blijkt uit de ‘Trust in travel’ vertrouwensindex die ANVR samen met ABN Amro heeft gepresenteerd op de Vakdag van de Vakantiebeurs.

In dit opzicht steekt reisondernemend Nederland, ondanks de geopolitieke spanningen rond de Middellandse Zee, met kop en schouders uit boven andere zakelijk dienstverleners, stelt de ANVR. In de vertrouwensindex die ANVR en ABN Amro nu voor de tweede keer presenteren geven reisondernemers aan hoe zij de afgelopen periode hebben gepresteerd, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Ook geven zij aan wat zij verwachten dat reizigers de komende maanden gaan doen.

De verwachtingen voor het komende zomerseizoen blijken bij reisondernemers hoog gespannen. ‘We zien om ons heen niet alleen het consumentenvertrouwen toenemen’, zegt ANVR-voorman Frank Oostdam. ‘Het inhoudelijke vertrouwen bij onze reisondernemers als het gaat om investeringen in nieuwe bestemmingen is hoog, evenals de klantloyaliteit van 21,4. Terwijl andere zakelijk dienstverleners blijven steken op 8,4 laat ook de bedrijfsmatige index van reisondernemers voor de eerste helft van 2017 een stijging zien: van 20 naar 28,7.’

De verwachte marktverschuivingen in de reisbranche zijn overwegend dezelfde als tijdens de eerste meting een half jaar geleden: een sterke groei van maatwerk en vliegreizen. Het al eerder gepubliceerde ‘Travel Experience Tomorrow’-rapport waarin de ANVR ingaat op de behoeftes en gedragingen van de toekomstige reiziger, bevestigt deze behoefte van reizen op maat.

Per saldo, ofwel het verschil tussen reisondernemers die meer of juist minder scoren, verwacht 85 tot 90 procent van de reisondernemers groei.

Reisondernemers zijn echter niet helemaal zonder zorgen. Zoals te verwachten viel, nemen klantgesprekken over veiligheid en reizen toe. Daarnaast spreekt een deel van de reisorganisaties zijn zorgen uit over de in 2018 in te voeren nieuwe wet op de pakketreizen.

ANVR-reisondernemers presteren beter dan ze aanvankelijk zelf dachten. Hun terugblik over het afgelopen seizoen was positiever dan de verwachtingen van een half jaar geleden. Vertrouwen in de komende maanden is er volop.